Diensten

Erwin Cramer Projectmanagement kan één of meerdere fasen van uw bouwactiviteiten voor zijn rekening nemen. Uiteraard worden hiervoor duidelijke afspraken gemaakt.

Het beoordelen van een (nieuwe) locatie

Een goede start is doorslaggevend voor het succes van uw onderneming. Daarom geeft Erwin Cramer Projectmanagement u graag advies bij het beoordelen van de eventuele nieuwe locatie. Erwin Cramer Projectmanagement  denkt mee op het gebied van de inrichting en afbouw van uw nieuwe onderkomen.

Het maken van een ontwerp

Van schets tot definitief ontwerp: Erwin Cramer Projectmanagement maakt samen met u de bouwtekening. Heeft u een eigen formule dan bent u ook bij ons aan het juiste adres. Nadat uw pand is ingemeten kan er worden nagedacht over hoe uw winkel eruit komt te zien.

Plattegrond

Het opstellen van een begroting

U wilt natuurlijk de kosten van de investering in de hand houden. Op basis van tekeningen, wensen en eisen wordt een begroting gemaakt voor de bouwactiviteiten. Vanzelfsprekend vindt gedurende de duur van het project regelmatig terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever.

Het aanvragen van vergunningen

Voor alle bouwgerelateerde activiteiten kan Erwin Cramer Projectmanagement de aanvraag en afhandeling van vergunningen bij uw eigen gemeente verzorgen.

Het aanvragen van offertes

Op basis van het projectplan kan Erwin Cramer Projectmanagement het offertetraject verzorgen voor alle fasen in het bouwproces. Naast kostenaspecten spelen ook kwaliteitsaspecten en de betrouwbaarheid een belangrijke rol bij de selectie van een offerte.

Het opstellen van een planning

Voor ieder project wordt een planning gemaakt waarbij ook de belangrijkste risico’s en kansen in beeld worden gebracht. Erwin Cramer Projectmanagement helpt u bij het inbouwen van zekerheden om de risico’s te minimaliseren.

Planning

De uitvoering van uw bouwplan

Erwin Cramer Projectmanagement kan de uitvoering van uw bouwplan voor zijn rekening nemen. Gedurende het bouwproces vinden in bouwvergaderingen regelmatig terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats en wordt waar nodig bijgestuurd.

Het opstellen van een opleveringsrapport

Bij de oplevering van een project wordt een opleveringsrapport gemaakt waarin het resultaat en nadere afspraken worden vastgelegd.

Contactgegevens:
Rondweg 28
7787 EK Holtheme
Mobiel: 06 34 13 20 72
Email : info@erwincramer.nl